Privacyverklaring

Privacyverklaring RA Afbouw Service

Voorbeeld voor RA Afbouw Service / 280324

Aannemingsbedrijf RA AfbouwService, gevestigd aan Dr. Nolenslaan 145 in Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Aannemingsbedrijf RA Afbouw Service

Dr. Nolenslaan 145 
6136 GM Sittard 
0651685658

Robert Arntz is de Functionaris Gegevensbescherming van RA Afbouw Service. Dhr. Arntz is te bereiken via info@ra-afbouwservice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerkenRA Afbouw Service kijkt vanaf dag 1 naar je om en beantwoordt graag je vragen over onze expertises: stucwerk en tegelwerk. Hieronder vind je alvast antwoorden op veel gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Vul dan het vragenformulier in en we beantwoorden je vraag binnen 3 werkdagen. Ook gebruiken we je vraag (anoniem) om onze vraag/antwoordenlijst uit te breiden en dat helpt dan weer andere potentiële klanten!

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • NAW-gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerkenOnze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger of ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen d at er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat RA Afbouw Service, ongewild en onbedoeld, zonder die toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige heeft verzameld , neem dan contact met ons op via info@ra-afbouwservice.nldan verwijderen wij deze informatie op verzoek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerkenRA Afbouw Service verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om je een nieuwsbrief te versturen
  • Om je te bezoeken in verband met een opname

Geautomatiseerde besluitvormingRA Afbouw Service neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RA Afbouw Service) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewarenRA Afbouw Service bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > 2 jaar

Telefoonnummer > Bewaartermijn > 2 jaar

E-mailadres > Bewaartermijn > 2 jaar

NAW-gegevens > Bewaartermijn 2 jaar

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruikenRA Afbouw Service gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Aannemingsbedrijf RA Afbouw Service gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 

Cookie: Google Analytics 
Naam: _ga 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics 
Naam: _gat 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Google Analytics 
Naam: _gid 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Google Analytics 
Naam: collect 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: OctoberCMS 
Naam: october_session 
Functie: Noodzakelijke cookie om de basisfuncties van de website bruikbaar te maken en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookie.

Bewaartermijn: 2 uur

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderenJe hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door  RA Afbouw Service en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie en/of persoon te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@ra-afbouwservice.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. RA AFbouw Service wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligenAannemingsbedrijf RA Afbouw Service neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via 0651685658of via info@ra-afbouwservice.nl